dimecres, d’agost 29, 2007

Gratacels de Xangai
Shangai, contructing the tallest building in China. And views from the top of the present one.

Xangai, edifici més alt de la Xina en construcció. I vistes des del més alt actual.


Etiquetes de comentaris: ,

dissabte, d’agost 25, 2007

Hiroshima, with korean eyes

[remembeing: Hiroshima, with korean eyes.] (Translation into english maybe some day)

[recordant: Hiroshima, amb ulls coreans.]

Molt més al sud de la capital nipona, Hiroshima té el seu nom lligat al terror de la bomba atòmica llançada sobre la ciutat, com Nagasaki. Milers de visitants – un bon grapat de coreans, també - s’hi apropen a diari, encuriosits per veure com s’ha transformat després de la matança de fa uns quants decennis. Enmig d’una ciutat qualsevol, anònima, ressorgida insípidament de les cendres, produeix un petit nus a l’estómac veure l’únic edifici que va restar dempeus (i que s’ha mantingut com a recordatori, declarat Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO) a tocar d’un grup de soldats americans, amb els emblemes de les seves unitats militars a la motxilla, pegats de la Coca-Cola i altres elements de la cultura americana. El Japó, com Corea del Sud, està ple de bases americanes farcides de soldats i armament, conseqüències presents de guerres passades, on els antics enemics passaren a ser estrets col·laboradors.
Als monuments per al record, dos avis miren en silenci la flama de l’esperança, potser supervivents del terror. Al museu pròxim, milers de dades, recreacions, maquetes i demés elements museístics per fer entendre la magnitud de l’increïble realitzat per l’ésser humà a visitants vinguts d’arreu del món.
Els plafons plens de dades informen de l’arribada d’immigrants coreans al Japó a partir del mil vuit-cents setanta, incrementant-se a partir del mil nou-cents deu amb l’annexió per la força de la península a l’imperi japonès. Es tractava d’empresaris en busca d’oportunitats, grangers, pescadors, pels quals Hiroshima era un dels destins, ja que representava la tercera posició en nombre d’immigrants coreans en el total de les quaranta-set prefectures. La situació d’aquests es veié afectada per la ‘Llei de Mobilització Nacional’ de l’abril del 1938, que provocà que la totalitat de la mà d’obra es veiés forçada per ordre governamental, a partir del juliol del 1939, a treballar per la indústria militar, que era especialment important a Hiroshima. Inclosos els coreans i les altres minories nacionals, en règims humiliants quasi d’esclavitud. El sis d’agost del 1945, l’explosió de la bomba atòmica afectà a més de tres-cents cinquanta mil civils i personal militar, incloent-hi desenes de milers de coreans forçats a treballar i les seves famílies, així com estudiants d’altres països i soldats americans retinguts com a presoners de guerra. Actualment, i des de fa pocs anys, un nou monument s’ha instal·lat com a recordatori de les víctimes coreanes silenciades durant anys: un tambor de percussió de grans dimensions acompanyat d’un sentit text explicatiu.


Etiquetes de comentaris: , , , ,

divendres, d’agost 24, 2007

Map of the visited countries
You can have your map of the visited countries in this page: http://www.world66.com/myworld66/visitedCountries .

Or just think about the fact that visiting two big cities in China (or Brazil) has nothing to do with seeing such a big country. Or having been in NY, LA and many other places is completelly different from a trip to Alaska.
By the way, some 40 countries is less than 20% ... of a growing list!


Pots fer-te el mapa de països visitats en aquesta pàgina:
http://www.world66.com/myworld66/visitedCountries .

O simplement pensar sobre el fet que visitar dues grans ciutat xineses (o brasileres) no té cap comparació possible amb veure un país tan gran. O que haver estat a Nova York, Los Angeles i molts altres indrets americans és completament diferent del que representaria un viatge a Alaska.
Per cert, prop d'una quarantena de països és menys del 20 % ... d'una llista creixent!

Etiquetes de comentaris:

dimecres, d’agost 22, 2007

Festival Àsia 2007I am not the only one talking about Seoul and Barcelona, Orient and Occident. South Korea is invited to the 'Asian Festival' prepared by the 'Asian House' in Barcelona. And one photographer is planing to do the same action in Seoul and in Barcelona ... art connections!

No sóc l'únic parlant sobre Seül i Barcelona, Orient i Occident. Corea del Sud està convidada al Festival Asiàtic de la Casa Àsia de Barcelona. I un fotògraf estpa planejant de realitzar la mateixa acció a Seül i Barcelona ... connexions artístiques!

Info: http://www.casaasia.es/festival/cat/pdf/programa_cat.pdf, t'hi apuntes?
http://www.casaasia.es/festival/cat/pdf/performance_cat.pdf

Etiquetes de comentaris: , , , ,

dilluns, d’agost 20, 2007

Box!I’ve got the first big box from Korea, travelling around the glove by the sea! Full of books, papers and memories ... send on June 21, 2007; two months to get home!

Acaba d’arribar la primera capsa des de Corea del Sud, viatgera al voltant del món per mar! Plena de llibres, papers i memòries ... enviat el 21 de Juny del 2007; dos mesos per a arribar a casa!

Etiquetes de comentaris: , ,

dimecres, d’agost 15, 2007

Nights by the sea


Nights near the Mediteranean sea, July and August 2007.

Nits aprop del Mediterrani, Juliol i Agost del 2007.

Etiquetes de comentaris: , , , ,

dimarts, d’agost 07, 2007

Architectonical process of reconstruction

An architectonical process of reconstruction, in Samcheondong neighborhood (or some similar name), in Seoul, process longing some time. Or how to change a destroyed living house to new uses, as if it was an historical building …

Un procés arquitectònic de reconstrucció, al barri de Samcheondong (o nom similar ...), a Seül, al llarg del temps. O com passar d’habitatges destrossats pel temps a nous usos com si es tractés d’edificis històrics ...
Living house (roof, access, lateral wall with extra), October 2006.
Habitatge (teulada, accés, façana lateral amb afegit), octubre 2006.


Construction site (access and lateral wall in reconstruction), April 2007.
Obres (accés i façana lateral en reconstrucció), abril 2007.
(Future) Restaurant (access and finished wall), July 2007.
(Futur) Restaurant (accés i lateral acabat), juliol 2007.

Etiquetes de comentaris: ,

dimecres, d’agost 01, 2007

Coast line in Guam (II)Some coast line in Guam ... in the other side of the world.
Unes miques de línia de costa de Guam ... a l’altra banda del món.

Etiquetes de comentaris: , ,