divendres, de març 14, 2008

Simplement digues: com podria oblidar-me'n?Just tell me: how could I forget about Korea?

Just for this week, I have seen: a guy with a T-shirt in Korean in my Gym; a different one in the same place with another T-shirt written in the same language; an Internet review of a Korean restaurant in Barcelona. Today on TV: report about the Yellow Dust and its effects on South Korean Health System. Today on newspaper: a famous writer is offering a Korean translation of a book to a well-known Catalan politician for his collection. Today on Internet-news: a Catalan-Korean dictionary has just been published (on the image, more information in Catalan here). ...


Simplement digues: com podria oblidar-me de Corea?

Només aquesta setmana, he vist: un noi amb una samarreta en coreà al gimnàs; un altre al mateix indret amb una altra samarreta escrita en el mateix idioma; a Internet, un parell de crítiques de restaurants coreans a Barcelona que apareixen quan buscava altres coses. Avui a la televisió: reportatge sobre la Pols Groga ("Hwang-sa", 황사, o pols asiàtica, explicació a la wikipèdia aquí) i els seus efectes a la salut dels sud-coreans. Avui al diari: un escriptor famós ofereix una traducció al coreà d’un llibre a un polític català ben conegut per a la seva col·lecció. Avui a les notícies d’Internet: un diccionari Català-Coreà acaba de ser publicat (portada a la imatge, més informació en català aquí).
...

...

Etiquetes de comentaris: , , ,