dijous, d’octubre 04, 2007

Light and dark - llum i foscor!All the medias are talking about North and South Korea (4339th birthday! and some important political meeting)... Some image explain more than words! Just imagine the contrast between Pyongyang and Seoul Metropolitan area!

Tots els mitjans de comunicació parles de Corea del Sud i del Nord (en el seu aniversari 4339è i una important trobada política) ... Algunes imatges expliquen més que les paraules! Simplement imagina el contrast entre Pyongyang i l'àrea metropolitana de Seül!Etiquetes de comentaris: , , , , ,