dijous, de maig 17, 2007

Conflictes[tirant de fotografies d'arxiu ...]

Ahir es veu que hi havia simulacre nacional de conflicte - resulta que es para tot i tothom va al refugi mes proper. Me n'he enterat avui, amb la noticia de la mort de dos dels que ho simulaven (?). I mira que ja vaig sentir unes alarmes sorprenents ...

Fa tansols un mes em va arribar un email que deia: (...) A través del presente correo se adjuntan la Guía en Situaciones de Crisis (...) Este correo no implica que se haya producido hecho alguno que haga pensar en un deterioro próximo o probable de la situación en Corea. (...)

Un complet document de desenes de folis que explica coses com ara: (...) A crisis could be a natural disaster (flood, earthquake, explosion of nuclear power plants etc.), civil disorder or armed conflict. This pamphlet contains advice on personal action in the event of a crisis and recommendations concerning individual preparations for possible evacuation. (...)

Etiquetes de comentaris: , ,