dissabte, de desembre 01, 2007

blooming concert somewhere


The blooming season in concert, somewhere in Barcelona last friday ...
The blooming season en concert, a algun lloc de Barcelona el darrer divendres ...

Etiquetes de comentaris: ,