divendres, d’agost 24, 2007

Map of the visited countries
You can have your map of the visited countries in this page: http://www.world66.com/myworld66/visitedCountries .

Or just think about the fact that visiting two big cities in China (or Brazil) has nothing to do with seeing such a big country. Or having been in NY, LA and many other places is completelly different from a trip to Alaska.
By the way, some 40 countries is less than 20% ... of a growing list!


Pots fer-te el mapa de països visitats en aquesta pàgina:
http://www.world66.com/myworld66/visitedCountries .

O simplement pensar sobre el fet que visitar dues grans ciutat xineses (o brasileres) no té cap comparació possible amb veure un país tan gran. O que haver estat a Nova York, Los Angeles i molts altres indrets americans és completament diferent del que representaria un viatge a Alaska.
Per cert, prop d'una quarantena de països és menys del 20 % ... d'una llista creixent!

Etiquetes de comentaris: